КАК ДА СНИМАМЕ ПРОЦЕСА НА БРОЕНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ БЕЗ ДА НАРУШАВАМЕ ПРАВИЛАТА?


Както знаете ЦИК и КЗЛД направиха всичко възможно да попречат на усилията ни да създадем правна сигурност за излъчване на броенето на бюлетините. Въпреки това ние считаме, че видеонаблюдението остава възможно макар и при сериозни ограничения, създадени от превратното тълкуване на ЦИК за защита на личните данни (лице и глас) на членовете на СИК и присъстващите в изборното помещение.

В оспорваните от нас указания на Централната избирателна комисия и на Комисията за защита на личните данни е посочено, че застъпниците, представителите на партиите и коалициите и наблюдателите “не могат да обработват лични данни чрез видеозаснемане и/или разпространение”. Те не обхващат случаите, когато при видеозаснемането не се събират лични данни - не се снимат лицата и не се записват гласове на хората в изборното помещение.

Затова:

  1. След края на изборния ден, когато гласуването е приключило, обърнете се към председателя на Секционната избирателна комисия (СИК) и поискайте комисията да вземе решение, с което да се създаде ред за заснемане на процеса на броене на бюлетините, без да се обработват лични данни - т.е. без да се снимат и записват лицата и гласовете на хората в помещението. Това означава да Ви се осигури място достатъчно близко до масата, на която ще се осъществява броенето на бюлетините, така че в обхвата на Вашата камера да не попадат лицата на хората около Вас. Звукът на видеоизлъчването ще бъде премахнат от нашата платформа в момента на визуализация на сайта tibroish.bg.
  2. Направете искането преди да започнете да използвате телефона или таблета си. Може да използвате за това приложената писмена бланка.
  3. В случай, че СИК се съобрази с Вашето заявление:
    • Застанете на място, на което имате пряка видимост към бюлетините и снимайте само бюлетините, без да снимате лицата на хората в изборното помещение.
    • Не пречете на процеса на броенето на бюлетините.
  4. В случай, че СИК не се съобрази с Вашето заявление, уведомете юридическия ни екип, чрез приложението Ти броиш, без да влизате в спорове на място. И при всички положения останете в изборното помещение, за да проследите процеса на броене на бюлетините, което е Вашата най-важна задача! Вземете копие на протокола на СИК и го качете в Ти броиш.

ВАЖНО!

Винаги спазвайте реда в изборното помещение. Не допускайте ситуация, при която председателят на СИК да има основание да разпореди отстраняването Ви от изборното помещение. Най-важното задължение на защитника на вота е да присъства на броенето на подадените бюлетини и отразяването им в протокола.


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК
СЕКЦИЯ № ……………

ЗАЯВЛЕНИЕ

От: ……….. …………….. ………………

Уважаеми/а г-н/г-жо председател,

На основание чл. 100, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, заявявам своето искане, Секционната избирателна комисия да вземе решение, с което да се създаде ред за заснемане на процеса на броене на бюлетините, без да се обработват лични данни - без да се снимат лицата и възпроизвеждат гласовете на хората в изборното помещение.

04.04.2021г.

С уважение:
………………………. …………………….