КАК ДА СНИМАМЕ ПРОЦЕСА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


Всеки защитник на вота може да видеозаснема и да видеоизлъчва процеса на установяване на резултатите от гласуването в секцията, в която се намира. Видеозаснемането и видеоизлъчването започва след края на изборния ден, когато в секцията няма останали избиратели.

Може да се извършва единствено в изборното помещение и в помещението на районната избирателна комисия. Не може да се заснемат избирателните списъци. Видеозаснемането и видеоизлъчването обхваща:

  • действията на СИК след приключване на изборния ден;
  • процеса на разпечатване от машината за гласуване на протокола с резултатите;
  • процеса на броене на хартиени бюлетини, в секциите, в които се гласува с хартиени бюлетини;
  • процеса на преброяване на хартиените разписки в случаите, когато се налага това преброяване;
  • процеса на съставяне на протокола от СИК;
  • процеса на предаване и приемане на протоколите от СИК в РИК и въвеждане на данните от протоколите на СИК.