ТИ ГЛАСУВАШ

Избори за Народно събрание 2 октомври 2022 г.

Добре дошли

Поставете картата в долния отвор на машината.

,
Поставете карта
ИЗБИРАТЕЛ

ДОКЛАД ЗА ГЛАСУВАНЕТО

310000035

Избори за народни представители


КРАЙ НА ДОКУМЕНТА