Инструкция за използване на мобилно приложение “Ти броиш”


I. Регистрация

Всеки участник в инициативата “Ти броиш” трябва да разполага с профил в приложението, за да може да изпраща протоколи и сигнали. За целта е необходимо да влезете през меню “Регистрация” и да попълните личните си данни в полетата на формата. Задължително е всички полета да бъдат правилно попълнени на кирилица и да натиснете бутон “Създай профил”. След успешна регистрация ще получите имейл за потвърждение на въведената от Вас електронна поща.


II. Забравена парола

Всеки регистриран потребител може да възстанови паролата за профила си през меню “Забравена парола”. Необходимо е да се въведе имейл адресът, с който е направена регистрацията, да се отвори линкът от полученото съобщение и да се въведе новата парола.


III. Навигация

Навигацията в приложението се извършва от основния екран или през меню, разположено в горния ляв ъгъл. Участник в кампанията може да редактира или изтрие регистрацията си от меню “Профил”, освен ако вече не е изпратил към платформата протокол или сигнал. След края на периода за съхранение на данните, който е 30 дни, всички регистрации се изтриват автоматично, освен ако участникът не е дал изрично съгласието си данните да бъдат запазени и за следващите избори.


IV. Изпрати протокол

От меню “Изпрати на протокол” участникът регистрира номера на секцията, в която присъства. Протокол се добавя чрез отваряне на галерията от бутон “Избери снимки”, ако вече е сниман от участника или чрез включване на камерата от бутон “Снимай”. При включване и на двете функционалности за първи път, трябва да се разреши достъп на приложението до съответния ресурс. Достъпът е активен само и единствено докато се използва приложението. С натискането на бутона “Изпрати” завършва и процесът по изпращане на протокола от секцията.


V. Изпрати сигнал

От меню “Изпрати сигнал” участникът регистрира нередност, свързана с изборните секции. Сигнали могат да се подават както в деня за размисъл, така и в изборния ден. Задължително се попълват всички полета за избирателния район, където е засечено нарушението, а ако е пред или вътре в избирателна секция - попълва се и нейният номер. Полето “Район” е достъпно и се попълва само за секции в градовете София, Пловдив и Варна. Снимки към сигнал се добавят чрез отваряне на галерията от бутон “Избери снимки”, ако вече са налични, или чрез включване на камерата от бутон “Снимай”. При включване и на двете функционалности за първи път, трябва да се разреши достъп на приложението до съответния ресурс. Достъпът е активен само и единствено докато се използва приложението. Сигналът се изпраща с натискане на бутон “Изпрати”.


VI. Излъчване на живо

От меню “Ти броиш Live” участникът предава на живо процеса на броене на хартиените бюлетини, разпечатване на финалната разписка от машините и попълване на протоколи в изборната секция. Видеозаснемане може да се прави единствено след обявяване на края на изборния ден от секционната комисия. Задължително се попълват всички полета за локацията на самата секция и номера ѝ. Полето “Район” е достъпно и се попълва само за секции в градовете София, Пловдив и Варна. При включване на функционалността за първи път, трябва да се разреши достъп на приложението до съответния ресурс. Достъпът е активен само и единствено докато се използва приложението. Излъчването се стартира и спира с натискане на червения бутон. Надпис "На живо" показва, дали участникът излъчва или не.


VII. Отбелязване

От меню “Отбелязване” участникът регистрира присъстието си в поверената му секция. Отбелязването се потвърждава с натискане на бутон “Изпрати”. Препоръчително е да се направи от предния или най-късно сутринта в изборния ден. Това ще спомогне за по-добрата организация и логистика на застъпници и наблюдатели и по-добра комуникация с членовете на СИК.


VIII. Права и задължения

В тази секция можете да се запознаете в детайли с правата и задълженията на защитник на вота в изборния ден.