Инструкции за изпращане на протоколи и сигнали в “Ти броиш”