Инструкция за използване на мобилно приложение “Ти броиш”


I. Регистрация

Всеки участник в инициативата “Ти броиш” трябва да разполага с профил в приложението, за да може да изпраща протоколи и сигнали. За целта е необходимо да влезете през меню “Регистрация” и да попълните личните си данни в полетата на формата. Задължително е всички полета да бъдат правилно попълнени на кирилица. След успешна регистрация ще получите имейл за потвърждение на въведената от Вас електронна поща.


II. Навигация

Навигацията в приложението се извършва от основния екран или през меню, разположено в горния ляв ъгъл. Участник в кампанията може да редактира или изтрие регистрацията си от меню “Профил”, освен ако вече не е изпратил към платформата протокол или сигнал. След края на периода за съхранение на данните, който е 30 дни, всички регистрации се изтриват автоматично, освен ако участникът не е дал изрично съгласието си данните да бъдат запазени и за следващите избори.


III. Изпрати протокол

От меню “Изпрати протокол” участникът регистрира данните за секцията, в която присъства. Задължително се попълват всички полета за локацията на самата секция и номера ѝ. Полето “Район” е достъпно и се попълва само за секции в градовете София, Пловдив и Варна. Протокол се добавя чрез отваряне на галерията от бутон “Качи снимка”, ако вече е сниман от участника или чрез включване на камерата от бутон “Снимай”. При включване и на двете функционалности за първи път, трябва да се разреши достъп на приложението до съответния ресурс. Достъпът е активен само и единствено докато се използва приложението. С бутон “Приложи” се преминава към екрана за въвеждане на броя гласове за участващите на изборите партии и коалиции. Пълен списък на участниците в изборите може да се достъпи с бутона “Добави резултат”, след което се добавят и получените гласове, вписани в протокола. Всеки участник, използващ приложението “Ти броиш”, може да въведе получените гласове на всички партии и коалиции, които са се явили на изборите. С натискането на бутона “Изпрати резултатите” завършва и процесът по изпращане на протокола от секцията.


IV. Изпрати сигнал

От меню “Изпрати сигнал” участникът регистрира нередност, свързана с изборните секции. Сигнали могат да се подават както в деня за размисъл, така и в изборния ден. Задължително се попълват всички полета за избирателния район, където е засечено нарушението, а ако е пред или вътре в избирателна секция - попълва се и нейния номер. Полето “Район” е достъпно и се попълва само за секции в градовете София, Пловдив и Варна. Снимки към сигнал се добавят чрез отваряне на галерията от бутон “Качи снимка”, ако вече са налични, или чрез включване на камерата от бутон “Снимай”. При включване и на двете функционалности за първи път, трябва да се разреши достъп на приложението до съответния ресурс. Достъпът е активен само и единствено докато се използва приложението. Сигналът се изпраща с натискане на бутон “Приложи”.


V. Права и задължения

В тази секция можете да се запознаете в детайли с правата и задълженията на защитник на вота в изборния ден.