Какво правят участниците в “Ти Броиш” на 14 ноември 2021


ЧЛЕН НА СИККАК СЕ ГЛАСУВАСЛЕД КРАЯ НА ИЗБОРНИЯ ДЕНОБУЧИТЕЛНИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК


ЗАЩИТНИК НА ВОТА


Изборният ден започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч. Може да приключи и по-късно - в 21:00 ч., ако има хора, които още желаят да гласуват пред пред изборното помещение.

КАК ПОКАЗВАМ, ЧЕ СЪМ ЗАЩИТНИК НА ВОТА?

 • Защитникът на вота ще има регистрация като застъпник или като представител на коалиция Демократична България.
 • Всеки защитник на вота ще получи документ за регистрацията си, бадж, както и номер и адрес на секцията, към която е разпределен.

КАКВО ПРАВЯ, КОГАТО ВЛЯЗА В ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ?

 • Отидете в посочената секция в началото на изборния ден - 7:00 часа или когато решите, но не по-късно от 16:00 часа!
 • Представете се на председателя на Секционната избирателна комисия (СИК) като му представите свой документ за самоличност и документа, който сте получили за застъпник или представител (не забравяйте да носите баджа си през цялото време).
 • Когато сте в секцията, сте длъжни да изпълнявате указанията на Председателя на секционната избирателна комисия.

КАКВО ДА ПРАВЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН?

Заставате на мястото в изборната секция, определено от председателя на секционната комисия.

По време на изборния ден имате право:

 • да наблюдавате процеса на гласуване;
 • ако секционната комисия се събере да обсъди свое решение, имате право да присъствате на това обсъждане.
 • да излизате от изборната секция и да се връщате в нея до края на изборния ден (но задължително трябва да присъствате в секцията при приключване на изборния ден, защото след това няма да бъдете допуснати в нея).
 • да подавате жалби пред председателя на секционната комисия или пред районната избирателна комисия.
 • да подадете сигнал към юристите, които подпомагат работата на защитниците на вота, и те, от своя страна, да подадат жалба в РИК.
 • Винаги носете своя бадж, който ще Ви легитимира като застъпник или представител на коалиция, който, заедно с документите, които сме Ви предоставили, ще Ви легитимира в изборния ден.

По време на изборния ден нямате право:

 • да носите отличителни знаци на партия, коалиция или кандидат, регистрирани за участие в изборите.
 • да казвате на избирателите за кого да гласуват.
 • да нарушавате правилата в изборната секция, установени от секционната комисия.

КАКВО ПРАВЯ СЛЕД КРАЯ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН И ПО ВРЕМЕ НА БРОЕНЕТО НА БЮЛЕТИНИТЕ?

 • Заставате на място, което е определено от председателя на секционната комисия. Това място трябва да Ви осигурява пряка видимост на процеса на преброяване на бюлетините.
 • Следите дали бюлетините се броят правилно.
 • Следите дали преброените гласове се записват точно в протокола на секционната комисия (в черновата и в беловата на протокола).

Какво имате право да правите по време на броенето на бюлетините?

 • Имате право да възразявате, когато някоя бюлетина не е правилно преброена.
 • Ако секционната комисия не се съобрази с устното Ви възражение, имате право да поискате това възражение да се отрази в протокола.
 • Ако възражението Ви не бъде вписано в протокола, веднага подавате сигнал към юридическия екип, който ще подаде писмен сигнал до съответната Районна избирателна комисия.

Какво нямате право да правите?

 • Не може да пипате бюлетините или да настоявате Вие да ги преброявате.
 • Не може да нарушавате реда по време на броенето.

ВАЖНО!

 • Ако нарушите реда в избирателната секция, председателят на секционната комисия, може да разпореди извеждането Ви. Не бива да се стига до подобна ситуация. Запазете спокойствие.
 • Във всеки един момент се дръжте любезно, спокойно, без да повишавате тон или по друг начин да показвате грубо държание. Изпълнявайте указанията на председателя на секционната комисия.
 • Не позволявайте да Ви провокират, не ги предизвиквайте, защото всяко подобно действие може да доведе до принудителното ви извеждане от секцията, което ще осуети работата ви на защитник на вота!
 • Не предизвиквайте с нищо и по никакъв начин председателите на СИК.

Ако не сте съгласни с действията на секционната комисия може да направите следните неща:

 • да искате да се впише възражение в протокола
 • да подадете сигнал към нашите юристи през приложението “Ти броиш”.

КАКВО ДА ПРАВЯ СЛЕД КАТО БЮЛЕТИНИТЕ БЪДАТ ПРЕБРОЕНИ И ПРОТОКОЛИТЕ - СЪСТАВЕНИ?

 • Поискайте копие от окончателния и подписан протокол на секционната комисия (имате право на него, копието трябва да бъде направено в същата секция, в която се случва броенето).
 • След като получите копие на протокола, трябва да го качите в приложението “Ти броиш”.

КАКВИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ КОВИД-19 ТРЯБВА ДА СПАЗВАМ?

 • Задължително трябва да носите защитна маска за нос и уста през цялото време, през което сте в сградата и в изборното помещение.
 • Носете със себе си резервни маски, защото те трябва да бъдат сменяни периодично - когато се навлажнят или целостта им се наруши.
 • Защитната маска за нос и уста се сваля само при консумация на напитки или храна, което се препоръчва да се осъществява при възможност на открито или при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м от други лица.
 • При влизане в изборните помещения ще бъде измерена телесна Ви температура с безконтактен термометър.
 • Лицата с повишена телесна температура (над 37,0°C) или с прояви на остри респираторни болести (кашлица, хрема, затруднено дишане и др.) не се допускат до избирателната секция.
 • Спазва се физическа дистанция от поне 1,5 м между горепосочените лица и останалите участници в изборния процес.
 • Редовно се измиват с вода и сапун или се обтриват ръцете с дезинфектант за ръце. Препоръчва се използване на ръкавици при контакт с предмети. Периодично ръкавиците се дезинфекцират, както се извършва дезинфекцията на ръцете. Периодично ръкавиците се сменят, като преди тяхното сваляне те се дезинфекцират, а след тяхното сваляне – ръцете се дезинфекцират или измиват с топла вода и сапун. Избягвайте да докосвате лицето си с недезинфекцирани/неизмити ръце или с ръкавици.
 • Ограничават се до минимум директните контакти (ръкостискане, прегръщане и др.). При невъзможност да ограничите контактите, направете дезинфекция на ръцете или измийте с топла вода и сапун след осъществен контакт.