Актуална информация


Защитниците на вота имат специален статут в изборното законодателство

Защитниците на вота присъстват в изборните секции в ролята на „застъпници“, тъй като това е статутът, който е определен за тях в изборното ни законодателство.

Участниците в националната кампания „Ти броиш“ формално ще бъдат застъпници на „Демократична България“, което ще им даде право да присъстват във всяка изборна секция в предварително избрания изборен район.

Както за всички участници в изборния процес, така и за застъпниците важи забраната за агитация в предизборния и в изборния ден.

Ако секцията, в която ще присъствате при броенето на вота, е различна от секцията, в която можете да упражните правото си на глас (според избирателните списъци), трябва да упражните правото си на глас в съответната секция и тогава да отидете в тази, в която ще присъствате в ролята на защитник на вота.

Всеки защитник на вота ще се легитимира в изборната секция със специално издаден документ за застъпник, както и с бадж с определени от ЦИК (Централна избирателна комисия) формат и размери.


Всеки защитник на вота има права

За да се гарантират честни и демократични избори, защитниците на вота (т.нар. застъпници) имат редица права по време на изборния ден.

Преди изборния ден застъпниците имат право да присъстват на заседанията на избирателните комисии и да изказват мнения, становища и възражения, които се записват в протокола. В изборния ден застъпниците имат право да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от вота, както и да получат право на пряка видимост към всички тези процеси.

Застъпникът има право да присъства при въвеждането в изчислителните пунктове на данните от протоколите на СИК (Секционна избирателна комисия) с резултатите от гласуването в избирателните секции.

Застъпникът има право да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес:

  • пред съответната СИК (Секционна избирателна комисия) – за нарушения в нейния район (напр. агитиране близо до секцията);
  • пред съответната РИК (Районна избирателна комисия) – за нарушения от страна на СИК и други нарушения на изборния ден;
  • пред ЦИК (Централната избирателна комисия) – за нарушения на СИК извън страната.

Освен права, застъпниците имат и задължения – да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция, да не пречат на гласуването в избирателната секция и да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.


Какво могат да правят защитниците на вота в изборния ден?

Защитниците на вота (или т.нар. „застъпници“) имат право да присъстват в изборното помещение и да следят процеса на преброяване на резултатите от гласуването и изготвянето на протокола на секционната избирателна комисия.

Застъпникът има право – и е задължително, и изключително важно – да получи, след приключване на изборния ден в съответната секция, копие от протокола с резултатите от гласуването, подписано от членовете на СИК (Секционната избирателна комисия). Копието се прави в съответната СИК като всяка от страниците му се подпечатва с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. При получаването на копието, застъпникът се вписва в списък на лицата, получили копие от протокола.

Изборният ден се открива в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа местно време.